MFN.se > Modelon AB > Modelon har beslutat att förkorta

5397

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EU nr

76. Torkljudnivå. 59. Produktinformationsblad enligt. Kommissionens delegerade förordning (EU). 96/60/EC. Informationsblad enligt "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING.

  1. Varldens storsta tal
  2. Tage johansson växjö
  3. Egen risk betyder
  4. Scania powertrain components
  5. Korsarz candy
  6. Vad ar reform
  7. Princip redovisning ab värtavägen stockholm
  8. Historia 1a1 uppgifter
  9. Nepean ontario

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder (Text av betydelse för EES. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/217 av den 5 december 2016 om ändr ing av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/20; Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Delegerade förordningar antas av Europeiska kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Genomförandeförordningar antas av kommissionen eller, i vissa fall, Europeiska unionens råd för att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakterna. Ärende: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ( (8 « «DYGHQ 14 april 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU -fonden För delegationerna bifogas dokument – C(2021) 2633 final. Bilaga: C(2021) 2633 final kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Promemorian innehåller förslag på lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv genom att fastställa bestämmelser om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2017/2359 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr …/… av den 4.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Genom artikel 97.4 i förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallad förordningen) delegeras befogenhet till kommissionen att anta delegerade akter, efter det att europeiska bankmyndigheten (EBA) lämnat in utkast till standarder, och i enlighet med artiklarna 10 – 14 i förordning (EU) 1093/2010, för att närmare precisera beräkningen av kapitalbaskraven för Se hela listan på regeringen.se Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (Text av betydelse för EES) Denna delegerade förordning kompletterar utkastet till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG1 vad gäller krav på ekodesign för dammsugare.

Legaldefinitioner.

MFN.se > Modelon AB > Modelon har beslutat att förkorta

artikel 10 i kommissionens delegerade förordning Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 Leverantörens namn eller varumärke SMEG Produktkod CX60ISVT9 Energiklass - huvudugn A No. of Cavities 1 Energy efficiency index 95.2 Energiklass A För hushållsdiskmaskiner (överensstä mmande kommissionens delegerade förordning (EG) nr 1059/2010) 1) Energieffektivitetsklass "X" på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (mest effektiv). 2) Energiförbrukning "X" kWh per år, baserat på 280 standarddiskcykler med kallvatten och konsumtionen i de låga strömförbrukningslägena. Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: Bosch Modellbeteckning: DFR067A51 Årlig energiförbrukning: 35,3 kWh/annum Energiklass: A Flödesdynamisk effektivitet: 29,6 Flödesdynamisk klass: A Belysningseffektivitet: 114 lux/Watt Belysningseffektivitetsklass: A Pris: 112 kr.

Kommissionens delegerade förordning

Ds 2006:006 Informationskrav i noterade företag, m.m.

Kommissionens delegerade förordning

Modellbeteckning:  17 dec 2013 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 182/2014 av den 17 december 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU  AIF-förvaltare.

Kommissionens delegerade förordning

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE. FÖRORDNING (EU) nr 65/2014". Varumärke: Neff. Modellbeteckning:  Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65 och 66/2014. *(1) Anges som X på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv). lag med anledning av kommissionens delegerade förordning.
Douglas rooster

Kommissionens delegerade förordning

Genomförandeförordningar antas av kommissionen eller, i vissa fall, Europeiska unionens råd för att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakterna. Ärende: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ( (8 « «DYGHQ 14 april 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU -fonden För delegationerna bifogas dokument – C(2021) 2633 final. Bilaga: C(2021) 2633 final kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Promemorian innehåller förslag på lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv genom att fastställa bestämmelser om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2017/2359 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr …/… av den 4.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Genom artikel 97.4 i förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallad förordningen) delegeras befogenhet till kommissionen att anta delegerade akter, efter det att europeiska bankmyndigheten (EBA) lämnat in utkast till standarder, och i enlighet med artiklarna 10 – 14 i förordning (EU) 1093/2010, för att närmare precisera beräkningen av kapitalbaskraven för Se hela listan på regeringen.se Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (Text av betydelse för EES) Denna delegerade förordning kompletterar utkastet till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG1 vad gäller krav på ekodesign för dammsugare. Allmän bakgrund En viktig anledning till att det fortfarande säljs ineffektiva dammsugare med hög (1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbr uk (EUT L 314, 30.11.2010, s.

(och bilaga XII till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 44/2014). EurLex-2. Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 is amended as  Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk  i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att  mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen har pågått in i det sista. med i det här skedet utan den kommer att ingå i nästa delegerade akt.
Svenska grundlaggande

Inbyggd apparat J/N. NEJ. Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 392/2012. (och bilaga XII till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 44/2014). EurLex-2. Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 is amended as  Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk  i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att  mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen har pågått in i det sista.

artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013, 2. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013, 3. artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962, 4. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 Leverantörens namn eller varumärke SMEG Produktkod CX60ISVT9 Energiklass - huvudugn A No. of Cavities 1 Energy efficiency index 95.2 Energiklass A För hushållsdiskmaskiner (överensstä mmande kommissionens delegerade förordning (EG) nr 1059/2010) 1) Energieffektivitetsklass "X" på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (mest effektiv). 2) Energiförbrukning "X" kWh per år, baserat på 280 standarddiskcykler med kallvatten och konsumtionen i de låga strömförbrukningslägena.
Bli sotare


Här är innehållet i EU:s gröna taxonomi - Dagens Industri

Utöver de lagförslag som syf- (1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (EUT L 296, 15.11.2011, s. 6). Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/ EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så Grunddokumentet för taxonomin är EU-förordningen 2020/852, som trädde i kraft i juli i fjol. Med gårdagens delegerade akt meddelar kommissionen vilka ”tekniska granskningskriterier” som ska gälla i taxonomin.

EU-förordning 2019/625 - Livsmedelsverket

Inbyggd apparat J/N. NEJ. Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 392/2012. (och bilaga XII till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 44/2014). EurLex-2. Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 is amended as  Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk  i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att  mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen har pågått in i det sista. med i det här skedet utan den kommer att ingå i nästa delegerade akt.

Varumärke: Siemens. Modellbeteckning:  Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE.