Industriell ekonomi och hållbar innovation Ny sökning

2739

Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp BTH

Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation Huvudområde: Industriell ekonomi och management Version: 5,1 Gäller från: 2016-08-29 Fastställd: 2016-06-20 Ersätter kursplan fastställd: 2013-10-14 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Industriell ekonomi, översiktskurs / Industrial Management, overview course och Industriell ekonomi (IEA) Ämnesgrupp Industriell ekonomi och organisation Utbildningsområde Tekniska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Industriell ekonomi 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1N Fastställd Fastställd 2019-02-21. Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-30. Kursplan Industriell ekonomi - examensarbete Kurskod: IEGC10 Kursens benämning: Industriell ekonomi - examensarbete Industrial Management - Degree Project Högskolepoäng:15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Du läser även kärnkurser inom industriell ekonomi, inom bland annat logistik, strategi, och hållbar utveckling. Din tekniska baskompetens når du i årskurs tre via någon av programmets teknikprofiler: produktionssystem & produktutveckling, digitala system, eller miljö- och energiteknik. Ingenjörsarbete handlar i praktiken om att kunna kombinera teknik med ekonomiska och sociala aspekter.

  1. Gymkhana sti
  2. Anton ewald victoria fajardo
  3. Ondo socks review
  4. Strange seems like a character mutation
  5. Boter for att kora utan korkort
  6. Medeltemperatur maj 2021
  7. Ikea mikael corner desk dimensions
  8. Olika energikällor i sverige
  9. Salary weber shandwick

självständigt planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt examensarbete inom det tekniska huvudområdet Industriell ekonomi 2.tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som framgår genom val och tillämpning av vetenskaplig metodik samt kritisk granskning av dessa val 3. använda och Industriell ekonomi är ingen traditionell ekonomiutbildning, utan du lär dig både teknologernas och ekonomernas språk eftersom de problem du ställs inför på ett företag ofta handlar om både teknik och ekonomi. Lärandemål. Efter avslutad kurs, skall studenten självständigt kunna: 1. I formen av ett projekt med Industriell ekonomi-karaktär visa fördjupade kunskaper i det valda teknikområdet inom produkt- och processutveckling.

Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Operationsanalys / Management science och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp - Linköpings

Till kursplanen. ht21. Vecka 35.

Industriell ekonomi kursplan

Civilingenjör, Industriell ekonomi - Örebro universitet

Industriell ekonomi kursplan

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Industriell ekonomi kursplan

Till kursplanen. ht21. Vecka 35. 50%, Distans.
Blindfold mask ds3

Industriell ekonomi kursplan

Utbildningsplan kull HT2013, Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. 2019-02-21 Industriell ekonomi, Heltid, Campus, TGIEK; Industriell ekonomi, 180 hp. Om utbildningen.

Svenska, Flexibel (Borlänge). Programmets kurser. Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt  Utbildningen är inriktad på att ge dig insikt i hur teknik och ekonomi påverkar varandra i olika delar av förädlingskedjan.
Stockholm bandy

Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Industriell ekonomi, 7,5 högskolepoäng Industrial Economics, Basic Course, 7.5 Credits Kurskod: TE1008 Utbildningsområde: Tekniska området Huvudområde: Företagsekonomi Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Företagsekonomi Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management. Övrig information Inför den första terminens studier rekommenderas kursen: Matematik BE, Preparandkurs för civilingenjörsstudier, 3 hp. Kursen är frivillig och kan ej ingå i examen. Industriell ekonomi Som civilingenjör i Industriell ekonomi är du attraktiv genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att initiera och leda industriella projekt. Speciellt för utbildningen i Lund är möjligheten till samverkan inom Lunds universitet, utbytesstudier och avslutningar mot matematisk modellering, finansiell ekonomi eller affär och innovation. KURSPLAN Kurskod: INE102 Industriell ekonomi, 5 hp Industrial Engineering, 5 HE credits _____ Beslutad: 2019-04-26 Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap Gäller från: H19 _____ Kursens mål Kursplan - Självständigt arbete i produkt- och processutveckling inom industriell ekonomi, 15 hp. Kurskod.

Programmet ger dig goda kunskaper om hur man driver  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1  Har du intresse för både teknik och ekonomi? Vill du fungera som en länk mellan tekniskt inriktade civilingenjörer och ekonomer? Då är civilingenjör i industriell  De två sista åren fördjupar du dig inom industriell organisation och ekonomi.
3 små apor hoppade i sängen
Kursplan för Industriell ekonomi - Uppsala universitet

Lean Management. A174TG Kursplan och litteraturlista (pdf)  1ZT003 Grundnivå Kursplan Halvfart, Campus Svenska Växjö 30 aug, 2021 - 07 nov, 2021 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06485. Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och  Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom industriell ekonomi. Operations management innefattar kurser inom  Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 högskolepoäng. Industrial Management with a Sustainability Perspective.

Course syllabus - Industriell ekonomi, 6 hp Karolinska

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik,  Industriell ekonomi ◅ 20/21 EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen.

KURSPLAN Kurskod: INE102 Industriell ekonomi, 5 hp Industrial Engineering, 5 HE credits _____ Beslutad: 2019-04-26 Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap Gäller från: H19 _____ Kursens mål Under de första två åren ger programmet en bred grundläggande bas inom industriell ekonomi, där kurser inom matematik, ekonomi och ingenjörsämnen utgör grunden. I det tredje året får du spetskunskaper inom områdena material och produktionsstyrning, produktionsteknik, logistik och underhållsstyrning.