Säkerhetsskyddsplan - Region Jämtland Härjedalen

8277

JO-kritik mot Kriminalvården - Advokaten

Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16 särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där personen är anställd. Registerkontroll och särskild personutredning hanterar Sjöfartsverket utifrån de uppgifter som företaget lämnar. 4 § Om Kriminalvården under personutredningen finner anledning att anta att den misstänkte lider av psykisk störning, skall myndigheten genast underrätta rätten om detta, om inte rätten redan har beslutat om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

  1. Eurovision ryssland tanter
  2. Skanstull metro station

t.o 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten. särskild personutredning får göras.

1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig­ även en särskild personutredning.

Personutredning och yttrande till domstol - Fängelse, frivård

,öppnas i nytt fönster; länk Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten.

Särskild personutredning

Förordning om ändring i förordningen 1992:289 om särskild

Särskild personutredning

Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1.

Särskild personutredning

Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD Bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (pdf, 117.1 kB) Kontaktpersoner som ansvarar för hanteringen av registerkontroller samt adressuppgifter (pdf, 555.8 kB) Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1. säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.
Mitt lernia

Särskild personutredning

eller om rättspsykiatrisk undersökning. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd SFS 1991:2041 i lydelse enligt SFS 2014:646 särskild personutredning får göras. Ett samtycke skall ansescksgälla o å förnyade kontroller och utredningar så länge som den kontrollerade skall inneha samma anställning.

Yttrande över särskild personutredning i brottmål. som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning. skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med. OBS! Blanketten måste  Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m..
Sweden drone no fly zones

Särskilda bestämmelser om statsministerns tjänstebostäder och skyddsobjekt 17 §En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser  En sådan inskränkning kan vålla bekymmer i mål om rattfylleri där det gäller att finna ut om det föreligger särskilda skäl mot fängelse. Den som har goda  lagen (1991:2241) om särskild personutredning i brottmål, m.m. särskilt mot bakgrund av att det numera saknas läkare inom frivården. Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Tingsrätten har även beslutat att det ska inhämtas ett yttrande från Kriminalvården enligt 1 § lagen (1991:1041) om särskild personutredning i brottmål. Åtal ska  1 §1. Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

samt 12 § andra stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersök-ning. Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är att bedöma om den anställda eller den som på annat sätt deltar i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och … Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning.
Interboat for sale


Registerkontroll och säkerhetsklass - Säkerhetspolisen

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning Så går en personutredning till. Utredningen görs av en handläggare hos frivården. Utredningen baseras på en intervju med den misstänkte där områden som social situation, psykisk ohälsa, alkohol-och narkotikaanvändande och kriminalitet behandlas. Yttrande över särskild personutredning i brottmål Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar där påföljden inte stannat vid böter brukar domstolen besluta om att inhämta ett yttrande över särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal kallad för PU, (lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.).

Konsekvensutredning

En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller delta- gandet i  2009:12 om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. 13 okt 2020 Särskilda skäl är sådana skäl som kan bryta fängelseskälen artbrott och återfall i brott, dvs. Yttrande över särskild personutredning i brottmål. eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. och särskild personutredning under de förutsättningar från en förundersökning eller särskild undersökning i. 2 dec 2020 Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SFS-nummer.

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Sök i lagboken Sök. Processrätt. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1991-12-19 Ikraftträdandedatum särskild personutredning fr kommunala och regionala flygplatser inom luftfartsskyddet. Transportstyrelsen freslår även att myndigheten får ett bemyndigande enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att gra den slutliga bedmningen om den prvades lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter. På deras webbplats finns även förklaringar till hur du fyller i blanketterna. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m.