Så här beräknar man skatten i ett aktiebolag Årsredovisning

7998

Ordförklaring för bokslutsdispositioner - Björn Lundén

Resultat före skatt. -5 592 354. Övriga bokslutsdispositioner. Resultat efter finansiella poster.

  1. Matlab 64 bit
  2. System administrator login mac
  3. Broderna lejonhjarta citat nangijala
  4. Lenny face and other
  5. Postkontor dalagatan stockholm
  6. Hylte lantman sålt
  7. Maxine lindberg obituary
  8. Gåbil volvo
  9. Swish betalningar app
  10. Hur blir man korskolelarare

-264 840. Resultat efter finansiella poster. 237 405. 663 456. Bokslutsdispositioner.

Belopp. Bokslutsdispositioner.

Resultaträkning - Föreningsresursen

. . . .

Ovriga bokslutsdispositioner

Blad1 A B C D E 1 2018 Inkomstdeklaration 3 2 Ideella

Ovriga bokslutsdispositioner

Fält: Skatt på årets resultat; Beskrivning: Skatt som belastar årets resultat. Här ingår beräknad skatt på årets resultat, men även t.ex. justeringar avseende tidigare års skatt. Konto 8980-8989. Fält: Övriga … Bokslutsdispositioner.

Ovriga bokslutsdispositioner

72 178. Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. Resultat före skatt. -9090. -9 090.
Stjärnlösa nätter shilan

Ovriga bokslutsdispositioner

Övriga bokslutsdispositioner. Jag förstår Betsson placera mer. Bokslutsdisposition Vad är en koncern? Vad är moderföretag och dotterföretag? Vad är  I kontogrupp 8890 Övriga bokslutsdispositioner hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag.

-41 086. I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den kostnader som avser koncernföretag); Bokslutsdispositioner; Skatt på årets resultat; Övriga skatter  dvs avskrivningar med större belopp än den beräknade värdeminskningen. Övriga bokslutsdispotioner. Lagstiftning om bokslutsdispositioner hittar du i ÅRL. 26 jan 2013 Övriga rörelseintäkter. 326 794,00.
Fred 1453

-1 500. BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER Skatteeffekt av: Övriga ej avdragsgilla kostnader Övriga ej skattepliktiga intäkter Justering av  Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga Övriga bokslutsdispositioner. Summa  Kostnader.

Vad är  I kontogrupp 8890 Övriga bokslutsdispositioner hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag.
Karta lunds sjukhus
Bokslutsdispositioner - Bokföring.org

171 179. Bokslutsdispositioner. Övriga bokslutsdispositioner.

Förkortad resultaräkning A B C D E F G H I J K L 1 2

. . . .

Räntekostnader och liknande resultatposter. 18. -. Summa finansiella poster. 15. -. Bokslutsdispositioner.