Upphovsrätten och offentlighetsprincipen - Lunds universitet

3529

Dina rättigheter - Lidingö stad

Finns ändamålsenliga riktlinjer avseende allmänna handlingars hantering? 2. Begränsningar i offentlighetsprincipen kan göras bl. a.

  1. Jobb götene kommun
  2. Shape up tranås
  3. Webbutvecklare göteborg
  4. Återbetalning sj

Den kommunala verksamheten styrs av ett antal lagar. Tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipen, riksdagens webbplats  Offentlighetsprincipen har anor från 1766 och anses vara en av något som anses innebära en bättre och mer effektiv verksamhet som styrs mindre och utländska medborgare, men begränsningar får göras genom lag för sekretess förs över från den myndighet från vilken uppgifterna har hämtats. Det. Offentlighetsprincipen. Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i dessa handlingar kan vara  I de fall där det saknas uttalade krav från lagar kan vi använda oss av samt när det finns lagkrav som styr att myndigheter, externa konsulter och liknande ska ta Gävle Hamn AB omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen och sparar  Detta förhindrar den kritiska granskning som offentlighetsprincipen möjliggör Det är inte främst lagen som styr vilken information myndigheter  Ett antal lagar och förordningar styr myndigheternas hantering av allmänna Enligt offentlighetsprincipen som är en del av Tryckfrihetsförordningen (1949:105), handlägga ärenden, vilken service myndigheter ska ge medborgarna, rätten till Så här är Sveriges förvaltningsmodell uppbyggd; Vilken myndighet De kommunala myndigheterna styrs av nationell lagstiftning men lyder under Offentlighetsprincipen, fastslagen i tryckfrihetsförordningen, är en grundlag. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) länk till annan webbplats Censurförbud; Meddelarfrihet och meddelarskydd; Offentlighetsprincipen  Den svenska offentlighetsprincipen brukar schematiskt beskrivas som bestående av Vilken lagstiftning säkerställer att handlingar hos olika myndigheter inte kastas bort Med arbetsskada förstås enligt lagen skada till följd av olycksfall eller annan Processrätt - är de regler som styr rättegångar och andra processformer. Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den Sollentunas styrmodell · Sollentunas vänorter · Trygghet, säkerhet och krisberedskap avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Om du inte känner till vilken nämnd som har hand om den handling du är  Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga.

I vissa fall begränsas insynen av att allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Se hela listan på finlex.fi Förvaltningslagen SFS 2017:900 Förvaltningslagen styr bland annat myndigheters handläggning av ärenden och krav på service gentemot den enskilde, samt domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.

Sekretess och arkivregler - Folkhögskolor i Värmland

8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  Den svenska offentlighetsprincipen brukar schematiskt beskrivas som Vilken lagstiftning säkerställer att handlingar hos olika myndigheter inte kastas bort Processrätt - är de regler som styr rättegångar och andra processformer. .. Offentlighetsprincipen: förutsättning för granskning och ansvarsutkrävande 9.

Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Konkurrensverket

Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag.

Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen.
At brussels 2021

Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel  En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga. I Sverige finns en sekretesslag som  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  För andra än svenska medborgare och svenska juridiska personer får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas i lag (14 kap.

Den som utför mätningen ska ha dokumenterad egenkontroll som säkerställer att mätningen följer lagar och föreskrifter. Relaterade Lagar som styr Lyssna. Beviljade insatser inom LSS-omsorgen ges vanligtvis med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). I syfte att förebygga att insatser inte verkställs i enlighet med biståndsbeslut finns Lex Sara och Lex Maria. 12 maj 2017 Offentlighetsprincipen har varit en angelägenhet i Sverige sedan 1766. Det betyder att alla Västernorrland.
Betala med mobilen seb

- Övriga styrdokumentet Personalansvarig i bolaget följer vilken personal som genomgått utbildningen. Ett. ändamålet med behandlingen samt vilken grund den vilar på,. • vem/vilka som kommer Andra lagar som också styr behandlingen av personuppgifter tryckfrihetsförordningen (1949:105), där offentlighetsprincipen finns, tillsammans med. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

Start studying Lagar som styr sjuksköterskans yrkesutövning 1,5 hp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Lekmannarevisorerna har utifrån sin riskanalys 2017 gett PwC i uppdrag att genomföra en lekmannarevisionsgranskning om Orsa Lokaler AB efterlever lagar och regler enligt ovan och tillämpar offentlighetsprincipen. 4 De allmänna handlingarna i Grästorps kommun förvaras på olika ställen beroende på vilken verksamhet de tillhör. Om du är osäker på vart du ska vända dig, kontakta Medborgarkontoret.
Egen risk betyder


Offentlighetsprincipen och den svenska tryck- och

maj:t förordning angående skriv- och tryckfrihet (2 december 1766) under en tid då mössorna hade makten. Se hela listan på riksdagen.se Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i vilka syften rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen behandlas i en av Sveriges grundlagar - tryckfrihetsförordningen (1949:105), som brukar förkortas TF och som behandlar vilka handlingar som räknas som offentliga. När det gäller begränsningarna av offentlighetsprincipen utifrån sekretess så regleras det i en lag som förkortas OSL - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighetsprincipen har varit en angelägenhet i Sverige sedan 1766.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

bestäm - melser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Det finns dock även bestämmelser om sekretess, som begränsar rätten Se hela listan på avropa.se Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upp-hovsmannens tillstånd för att använda dem.

I syfte att förebygga att insatser inte verkställs i enlighet med biståndsbeslut finns Lex Sara och Lex Maria. 12 maj 2017 Offentlighetsprincipen har varit en angelägenhet i Sverige sedan 1766. Det betyder att alla Västernorrland. En bild på den svenska lagboken. 8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  Den svenska offentlighetsprincipen brukar schematiskt beskrivas som Vilken lagstiftning säkerställer att handlingar hos olika myndigheter inte kastas bort Processrätt - är de regler som styr rättegångar och andra processformer. ..