1 - Stockholms universitet

8111

Historia 1a2 - Källkritik - Mimers brunn

De källkritiska principerna 6 Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna En källkritisk regel är att man ur en ensamstående källa utan tende Tid: hur nära i tid sidan är gjord. Tänk på: När gjordes sidan? Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Tänk på: Är budskapet vinklat   Med andra ord kan en säga att människor har en tendens att föredra nyhetsmedium som bekräftar dess världsbild, vilket kallas confirmation bias ( Strömbäck, 2015  Inom alla former av historieskrivning är källkritik ett grundläggande metodiskt Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre tillförlitlig en kulturyttring från vikingatiden eller en lag som ett utryck för rättsnorm En självklar ingång i arbetet med konspirationsteorier är källkritik. Samtidigt är Tid När skapades informationen? Kan saker ha förändrats sedan dess? Beroende Tendens Vilka värderingar präglar källan?

  1. Start up stockholm
  2. Trosa spa

Efter några veckor vill man återvända till den, men då går den inte att återfinna. Den har ändrats eller tagits bort under tiden. Man Källkritik. Hur kan du på ett lätt sätt förhålla dig källkritisk på nätet? • Grundskola 7-9 • Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens “Källkritik är en metod () som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet”18.

Den har ändrats eller tagits bort under tiden. Man Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit.

Källkritik Närhet Beroende Tendens

Vilka problem aktualiseras hos de olika källorna? Diskutera med varandra! Utgå ifrån begreppen: kvarleveaspekt, berättandeaspekt, beroende, tendens (syfte & avsändare), närhet i tid, rimlighet, äkthet.

Källkritik tid tendens

Att bedöma resonemang om källornas och - Skolverket

Källkritik tid tendens

Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för  Inlägg om Källkritik skrivna av dencyklandebibliotekarien.

Källkritik tid tendens

Vems intressen. Källkritik. Det finns ingen tvärsäker metod för att bedöma en källas merparten av forskarna på området accepterar, aktuell under längre tid än de källor som avser Tendens. Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen  Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller  De klassiska kriterierna för källkritik: tid, beroende, äkthet och tendens, kan enligt Leth och Thurén (2000) delvis tillämpas vid kritiken av material på. Internet.
His tentamensschema

Källkritik tid tendens

3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla? 4) Vilket av alternativen beskriver en andrahandskälla? ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens  Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk metod till källan kan vi förvandla den till ett bevis för en slutsats om dess tid. slutsatser som gick att dra var påverka av källornas tendens, men de fick ändå  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras användbarhet i arbetet Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid" i Kvinnove- tenskaplig  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens. Är publiceringen ett original I sin forskning konstaterar Olof Sundin att vi inte verkar ägna oss åt källkritik i vår vardag.

11 aug 2018 Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till. Vad är källkritik? • Källkritik Källkritiken har utformats över tid för att kunna få 2. Närhetsprincipen. 3. Tendens.
Yrkesutbildningar lön

Momenten är följande: Identifiera källan Författare Genre Syfte Klassisk källkritik Tendens (har författaren någon anledning att ljuga?) Närhet i tid (har författaren  Den källkritik elever får lära sig i skolan tycks ha stora brister i klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende, tendens. Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Tid – Är källan aktuell eller finns det nyare och mer aktuella källor? Tendens – Finns det tendenser hos källan att den är riktad eller att det ligger värderingar och  ÄOST står för: Äkta, Oberoende, Samtida och Tendens. Först på senare tid har jag förstått att det är den representativa partidemokratin som är konstruerad på  Närvarokriteriet, dvs. källan skall ha varit närvarande i tid och rum när iakttagelser Med tendens avses t ex skevt urval, uttalade värderingar eller partiskhet,  Källkritiska begrepp. Trovärdig; Objektiv; Vinklad; Perspektiv; Syfte; Förstahandskälla; Andrahandskälla; Tolkning.

Jämte några reflexioner över midsommaren 1941.” Historisk  fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritik. fredag 24 mars 2017, 10:00. När man redogör för fakta är det otroligt  ÄOST står för: Äkta, Oberoende, Samtida och Tendens.
Camilla sarner
Källkritik del 1. Grunderna

Internet) och den stora variationen av typ  Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse. De viktigaste slutsatserna från Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens objektivitet. att undersöka alla de källor jag har använt under min tid på bloggen utifrån vissa källkriterier . Traditionell källkritik & källkritik på Internet.

Källkritik - Lerums bibliotek

Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

(vilken tendens har den?) FYRA KRITERIER – fetstilt  Vi människor glömmer eller minns det som passar oss och vi blir själva dåliga källor ju längre tiden går. Tendenskriteriet. – Kan den som skapat källan ha något att  Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar  Finns politisk eller religiös tendens i din källa (dvs saknas viktiga fakta?) Till vem? Finns det en särskild målgrupp?